Welkom bij brede buurtschool Kleurrijk

Brede buurtschool Kleurrijk is er voor kinderen, ouders en wijkbewoners uit Vrederust. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bij brede buurtschool Kleurrijk terecht voor onderwijs, opvang en activiteiten. Alle medewerkers van brede buurtschool Kleurrijk, zoals leerkrachten van de (voor-)scholen, peuterspeelzaalleidsters, de jeugd- en jongerenwerkers en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, werken samen aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Ouders zijn daarbij een belangrijke partner. Ouders kunnen bij brede buurtschool Kleurrijk ook terecht voor vragen over opvoeding en informatie. Voor wijkbewoners biedt brede buurtschool Kleurrijk een plek waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. Respect voor een ieders achtergrond vormt bij brede buurtschool Kleurrijk de basis.

In de agenda is te vinden welke activiteiten er wekelijks plaatsvinden. In de brede buurtschool Kleurrijk zijn ook de speel-o-theek en de buurtbibliotheek, zie voor de openingstijden ook de agenda op deze website.

Wilt u meer weten over de brede buurtschool Kleurrijk, neemt u dan gerust contact op via het contactformulier.

Wie zijn wij